ประกันรถยนต์ชั้น1 ทรงพระเจริญ
ประกันรถยนต์ชั้น1 เชสโบรคเกอร์แจกทอง

วิริยะประกันภัย 71 ปีแห่งความภูมิใจ ของคนไทยอย่างแท้จริง

18 ตุลาคม 2562 | 731
วิริยะประกันภัย

71 ปีแห่งความภูมิใจ ของคนไทยอย่างแท้จริง

วิริยะประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2490 โดยในสมัยนั้น ใช้ชื่อว่า บริษัท อาเซียนพาณิชยการ จำกัด

มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท ในเบื้องต้นให้บริการเฉพาะการประกันอัคคีภัย และการประกันทางทะเล และขนส่ง

จากนั้นได้เริ่มขยายธุรกิจก้าวเข้าสู่ ธุรกิจการ ประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันเบ็ดเตล็ด และเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท วิริยะประกันภัย

ในปีพุทธศักราช 2525 ซึ่งเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จัก และให้ความไว้วางใจ และยอมรับ มาจนถึงปัจจุบัน

- พ.ศ. 2490 -

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ "บริษัทอาเซียพาณิชยการ จำกัด" ด้วยทุน
จดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้องต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

- พ.ศ. 2517 -

เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท อาเซียพาณิชย์การประกันภัย จำกัด"

- พ.ศ. 2530 -

นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

ครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก และยังคงรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน

- พ.ศ. 2535 -

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกครั้งในตลาดประกันวินาศภัยด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย

รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

- พ.ศ. 2553 -

นับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 20,000 ล้านบาท

- พ.ศ. 2555 -

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 บริษัทฯได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้น สู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

ภายใต้ชื่อ “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

- พ.ศ. 2556 -

เป็นปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 30,000 ล้านบาท

- ปัจจุบัน -

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย

ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556

ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22

ฝากข้อความติดต่อกลับ