ประกันรถยนต์ชั้น1 ทรงพระเจริญ
ประกันรถยนต์ชั้น1 เชสโบรคเกอร์แจกทอง

“ประกันรถยนต์ชั้น 1” ต้อง CHESS BROKER

19 ตุลาคม 2562 | 1,322
ประกันภันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1” ต้อง CHESS BROKER

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ เป็นหนึ่งในประกันวินาศภัยที่คุ้มครองผู้เอาประกันจากความเสียหาย ทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สิน ของเราและของคู่กรณี หากทำประกันภัยรถยนต์ไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณี เรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ซึ่งจะจ่ายตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ตกลงกันไว้ตามกรมธรรม์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันประเภทต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่คนนิยมทำมากที่สุด เนื่องจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งในกรณีที่มีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี แต่ข้อเสียของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ เบี้ยประกันที่มีราคาแพง ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการครอบคลุมครองสูง

enlightenedคุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทน

enlightenedคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทางประกันจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ครับ เว้นแต่เกิดจากการจงใจของผู้เอาประกัน

enlightenedคุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้าย
 ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะคุ้มครองในกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้น บริษัทประกันจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน และบางบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองกรณีน้ำท่วม

enlightenedคุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทน

enlightenedคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม) สูญหาย หรือ ไฟไหม้

enlightenedคุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้าย

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นประกันที่ไม่ครอบคลุมตัวรถของเราในกรณีเกิดการชน จะเป็นการคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

enlightenedคุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้

enlightenedคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการ สูญหาย ไฟไหม้

enlightenedคุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้าย

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ประเภท 3+ จะไม่ครอบคลุมตัวรถไปถึงกรณีรถหายหรือไฟไหม้ ตัวประกันจะครอบคลุมแค่อุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น และไม่ครอบคลุมตัวบุคคลในกรณีก่อการร้าย

enlightenedคุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้

enlightenedคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม)

enlightenedคุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ ครับ

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ประเภท 3 จะคุ้มครองแต่ในส่วนของบุคคล ทั้งบุคคลภายนอกและภายในรถ แต่จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถไม่ว่ากรณีใดๆ

enlightenedคุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้

enlightenedคุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ ครับ

นอกจากความคุ้มครองแล้ว สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ "เบี้ยประกัน" ซึ่งประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เบี้ยประกันจะสูงที่สุด ขึ้นอยู๋กับเงื่อนไขและความคุ้มครองของแต่ละบริษัทด้วย ที่สำคัญผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องขับรถอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ

ฝากข้อความติดต่อกลับ