ประกันรถยนต์ชั้น1 ทรงพระเจริญ
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันรถมอเตอร์ไซด์
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันรถยนต์ชั้น1 เชส โบรคเกอร์
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 800 บาท

13 ธันวาคม 2562 | 80
ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ อุ่นใจได้

ด้วยแผนคุ้มครองจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

⭐️ เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 800 บาท

⭐️ คุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาท

⭐️ คุ้มครองเป็น 2 เท่า กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

⭐️ เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล ฐานะผู้ป่วยใน ชดเชยสูงสุด 15 วัน

 

ตารางความคุ้มครอง 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 

1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป

200,000

1.2 จากการถูกฆาตกรรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

200,000

1.3 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000

3. เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัว ในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน ชดเชยสูงสุด 15 วัน

200 บาท/วัน

(จากอุบัติเหตุทำร้ายร่างกายหรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

 

4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ

200,000

5. จ่ายค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

50,000

เบี้ยประกันภัย (บาท)

800

 

 

 

ฝากข้อความติดต่อกลับ