ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันสุขภาพ "HEALTH TRUST"

กัญชงกัญชา เสี่ยง "อันตราย"

16 มิถุนายน 2565 | 2,066
วิริยะประกันภัย

กัญชา ส่งผลกระทบกับเด็กอย่างไร?

สารสกัดจากกัญชามี 2 ชนิดหลัก ได้แก่ THC และ CBD พืชกัญชาส่วนใหญ่ มี THC สูงกว่า CBD ซึ่งสาร THC (Tetrahydrocannabinol) มีผลกระทบต่อสมองเด็ก โดยเฉพาะผลกระทบต่อสมองของเด็กและวัยรุ่น เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง และส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท ภาวะฆ่าตัวตาย เสี่ยงต่อการเกิดสารเสพติดชนิดอื่นๆ รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ การบริโภคกัญชามีผลต่อสมองของเด็ก และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้กัญชายังผลข้างเคียงระยะฉับพลันที่รุนแรง โดยแบ่งออกเป็น

อาการทางระบบประสาท : สับสน ซึม เวียนศีรษะ เดินเซ เห็นภาพหลอน ชัก กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก

อาการทางระบบหัวใจ : ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง หน้ามืด/วูบ แน่นหน้าอก หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อาการทางระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน

ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะห้ามใช้กัญชาในเด็ก และวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี แต่เราต้องเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้กัญชาในรูปแบบต่างๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำมันกัญชา การสูบ การรับประทานกัญชาในอาหารบางอย่าง เช่น ขนมเค้ก บราวนี่ เป็นต้น

ข้อควรระวัง

- ควรเก็บให้มิดชิด ห่างไกลจากเด็ก และใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เด็กเข้าไม่ถึง

- ผู้หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคกัญชา เนื่องจากสามารถถ่ายทอดผ่านทารกในครรภ์ และผ่านทางน้ำนมแม่ได้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลศิครินทร์ อ้างอิงข้อมูลจาก : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เพิ่มเพื่อน

Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"
คุ้มครองคุ้มค่า ในราคาที่คุณต้องการ 

ฝากข้อความติดต่อกลับ