ประกันรถยนต์ชั้น1 ทรงพระเจริญ

รัฐใจดี ช่วยดาวน์บ้าน 5 หมี่นบาท

28 พฤศจิกายน 2562 | 462
ประกันภัยอัคคีภัย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมามีมติรับทราบในหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ ครม.เห็นชอบจะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัวตามเป้าหมายและบรรเทาผลกระทบประชาชน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและอยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ และลดภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี และเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย โดยประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ สำหรับที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมที่อยู่อาศัยมือสองและทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ และไม่รวมทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี

ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากร และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดย ธอส. จะโอนเงินจำนวน 50,000 บาท เข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ เพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) โดยงบประมาณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธอส.จะทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในรายละเอียด

โครงการบ้านดีมีดาวน์มี 6 ขั้นตอน

1.ผู้เข้าร่วมลงทุนทะเบียนผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com 11 ธ.ค.2562-31มี.ค.2563 โดยยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง กรมสรรพากร ข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange)

2.ผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับ SMS แจ้งผลตรวจสอบรอบแรก โดยกรมการปกครองจะตรวจตัวตนตามฐานข้อมูล ส่วนกรมสรรพากรจะตรวจการอยู่ในระบบฐานภาษี มีรายได้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

3.สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ ซึ่งสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบหากตรวจสอบพบว่าผู้รับสิทธิ์ขอกู้ผิดวัตถุประสงค์ หรือผู้รับสิทธิ์ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จดจำนองก่อน 27 พ.ย.2562

4.ระบบตรวจสอบข้อมูล จากสถาบันการเงินกับ NCB และ ITMX เพื่อตรวจวัตถุประสงค์การกู้ และตรวจวันจำนองกับ NCB และตรวจความถูกต้องของเลขที่พร้อมเพย์ กับ ITMX

5.ธอส.โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลข 13 หลัก

6.ผู้เข้าร่วมได้รับเงิน

 

ประกันภัยอัคคีภัย

สอบถามเพิ่มเติม 

"ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1" ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"

❤️สนใจทำประกันภัยรถยนต์ แอดไลน์แล้วทักมาคุยกันได้เลยค่า❤️

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ประกันภัยรถชั้น 1 ราคาเริ่มต้นที่ 8,xxx บาท ให้ความคุ้มครองที่คุณต้องการ สอบถามเพิ่มเติม LINE@
บริษัท เชส โบรคเกอร์ จำกัด
โทร.092-8666666

 

ฝากข้อความติดต่อกลับ