ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันสุขภาพ "HEALTH TRUST"
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอื้อสุข

ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 เตรียมอะไรบ้าง

7 เมษายน 2565 | 688
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ต่ออายุใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี

ใบขับขี่แบบ 2 ปีนั้น ถือเป็นใบขับขี่แบบชั่วคราว สำหรับผู้ที่เพิ่งทำใบขับขี่ครั้งแรก เมื่อหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ ก็จำเป็นที่จะต้องต่ออายุใบขับขี่ใหม่ แต่จะเปลี่ยนจากแบบ 2 ปี ให้เป็นแบบ 5 ปีแทน

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

1. ใบขับขี่เดิม

2. บัตรประชาชนฉบับจริง

3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)

- ทดสอบสายตาทางลึก

- ทดสอบสายตาทางกว้าง

- ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่

- 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ปี เป็น 5 ปีนั้น เจ้าของใบขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน (อัปเดทล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก วันที่ 1 เม.ย. 64)

กรณีขาดต่อใบขับขี่

- กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่

- กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

ต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

ในส่วนของการต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 เป็น 5 ปี ถือเป็นการต่ออายุใบขับขี่ทั่วไป ซึ่งผู้ขับขี่รถจำเป็นที่จะต้องต่ออายุทุกครั้งเมื่อหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ ตามกำหนดระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเอาไว้

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2. บัตรประชาชนฉบับจริง

3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)

- ทดสอบสายตาทางลึก

- ทดสอบสายตาทางกว้าง

- ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. อบรม 1 ชั่วโมง

4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่

- 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

- สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปีนั้น เจ้าของใบขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน (อัปเดทล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก วันที่ 1 เม.ย. 64)

กรณีขาดต่อใบขับขี่

- กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่

- กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จำเป็นที่จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

"ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1" ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"

❤️สนใจทำประกันภัยรถยนต์ แอดไลน์แล้วทักมาคุยกันได้เลยค่า❤️

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ประกันภัยรถชั้น 1 ราคาเริ่มต้นที่ 8,xxx บาท ให้ความคุ้มครองที่คุณต้องการ 

 เพิ่มเพื่อน
บริษัท เชส โบรคเกอร์ จำกัด
โทร.092-866-6666

 

ฝากข้อความติดต่อกลับ